ПРОЦЕС ГАЗОВІДВЕДЕННЯ

Як правило в сучасних котлах що працюють на газі, температура димових газів на виході низька: 100-200 С.  При горінні газу утворюється водяна пара, вуглекислий газ, сірчистий ангідрид та інші хімічні сполуки. Дані продукти згоряння, піднімаючись по димоходу, поступово охолоджуються. При зниженні температури до точки роси (чим менша температура навколишнього середовища, тим нижче утворюється точка роси), водяна пара, присутня в газовій суміші, конденсується. У результаті утворюється дуже агресивна суміш кислот, яка стікає донизу.